Εγγραφή - 10ος Ιπποκράτειος αγώνας δρόμου

Οι εγγραφές έκλεισαν!

Η γραμματεία θα λειτουργήσει το Σάββατο 4 Μαΐου στο Αρχαίο Θέατρο

10:00-14:00

17:00-20:00