Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024

14:00 Έναρξη παραλαβής πακέτων συμμετοχής από τη Γραμματεία στο Μεγάλο Χωριό
17:30 Παιδικός αγώνας Junior’s 1000 μέτρων

19:00 Τεχνική ενημέρωση για τους αγώνες στο Λαογραφικό Μουσείο του Μεγάλου Χωριού

20:00 Χυλοπίτα party στο Λαογραφικό Μουσείο του Μεγάλου Χωριού

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024

09:00 Εκκίνηση αγώνα 26χλμ.

09:30 Εκκίνηση αγώνα 13χλμ.

10:00 Εκκίνηση αγώνα 6χλμ.

15:00 Απονομές επάθλων
15:30 Λήξη διοργάνωσης.