Φωτογραφίες - 6ος Ιπποκράτειος

6ος Ιπποκράτειος Μ. Γαργάλα 1

6ος Ιπποκράτιεος Μ. Γαργάλα 2

6ος Ιπποκράτειος Μ. Γαργάλα 3

6ος Ιπποκράτειος 4

6ος Ιπποκράτειος-Παιδικός/Εφηβικός Μ. Γαργάλα