6/4/21

06.04.2021 Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη - Ιnternational Day of Sport for Development and Peace

 06.04.2021 Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη - Ιnternational Day of Sport for Development and Peace! Με την ευχή σύντομα να ανταμώσουμε στη γραμμή εκκίνησης κάποιου αγώνα!