3/5/16

Συνάντηση εθελοντών για τον 7ο Ιπποκράτειο

Οι μέρες για τη διεξαγωγή του 7ου Ιπποκράτειου αγώνα δρόμου πλησιάζουν. Φέτος οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο γεγονός που καθιστά κάθε βοήθεια και συμβολή απαραίτητη. 
Γι' αυτό το λόγο καλούνται οι εθελοντικές ομάδες, καθώς επίσης και οι εθελοντές αύριο Τετάρτη στις 18:30 στο καφέ Κλίμαξ σε οργανωτική συνάντηση.