14/11/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε μάθημα yoga
Ωφέλη - πλεονεκτήματα
Πολλοί αθλητές ξεκινούν Yoga ώστε να βελτιώσουν την απόδοση τους σε άλλες δραστηριότητες. Οι μύες έχουν καλύτερη ελαστικότητα, μεγαλύτερο εύρος κίνησης, και προωθούν την σωματική στάση. Οι αρθρώσεις είναι πιο σωστά ευθυγραμμισμένες και έχουν μικρότερη προδιάθεση τραυματισμών. Ο έλεγχος της αναπνοής της yoga βελτιώνει την απόδοση καρδιαγγειακών αερόβιων δραστηριοτήτων!