13/11/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΣΛΜΑ-Υ

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. έχουν την τιμή να σας καλέσουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, που  θα λάβει χώρα την Παρασκευή 11/12/2015
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η ετήσια τακτική Γενική μας Συνέλευση θα οριστεί εκ νέου για την επομένη, Σάββατο 12/12/2015
 
Ο τόπος και η ώρα καθώς και η Ατζέντα με τα θέματα θα σας αποσταλούν έγκαιρα με νεώτερη ανακοίνωση
Παρακαλείστε το να αποστείλατε στο bilkatsif@yahoo.gr ;ή στο diamantisgio@gmail.com μέχρι την Τετάρτη 18/11/2015 το μεσημέρι, τυχόν θέματα, που θέλετε να περιληφθούν στην Ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης αναφέροντας και το όνομα του εισηγητή, που θα αναπτύξει τις προτάσεις στο σώμα.
 
Για διευκρινίσεις παράκληση να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο κ. Νίκο Γούλα 6977088966 ή τον Γεν. Γραμματέα κ. Βασίλη Κατσίφα ή με μένα 6977360245.
 
Στην Διάθεση σας