17/2/24

Από τη σημερινή μεταφορά υλικών στο Γεντίκι

  Στιγμές από τη σημερινή μεταφορά υλικών από τους εθελοντές, για το Γεντίκι Trail 7.