Φωτογραφίες - 7ος Ιπποκράτειος

7ος Ιπποκράτειος-1

7ος Ιπποκράτειος-2

7ος Ιπποκράτειος-3

7ος Ιπποκράτειος-4

7ος Ιπποκράτειος-5

7ος Ιπποκράτειος-6

7ος Ιπποκράτειος-7

7ος Ιπποκράτειος-8 παιδικός

7ος Ιπποκράτειος-8

7ος Ιπποκράτειος-9

7ος Ιπποκράτειος-10

7ος Ιπποκράτειος-11