19/2/15

Μαραθώνιος Ρόδου 2015 : Η επίσημη Προκήρυξη του αγώνα


Η Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ , προκηρύσσει και συνδιοργανώνει µε την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ το ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ/ΔΟΠΑΡ και την Μ.Κ.Ο. (RUN FOR BOOKS) τον 2ο Διεθνή Μαραθώνιο Δρόµο «Rhodes Marathon».

Παράλληλα, την ίδια ηµέρα θα διεξαχθούν και Αγώνες Δρόµου σε Δηµόσια Οδό 10.000µ. και 5.000µ., καθώς και Αγώνας Δρόµου 1.000µ. για µαθητές Δηµοτικών Σχολείων.

Το αγωνιστικό πρόγραµµα θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:


1. Ηµεροµηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 26 Απριλίου 2015
2. Στοιχεία Αγώνων Δρόµου:
2.1 Μαραθώνιος Δρόµος:− Ώρα Εκκίνησης: 08:30 π.µ.
− Αφετηρία: Μανδρικό
− Τερµατισµός: ΑΚΤΑΙΟΝ
− Περιγραφή της διαδροµής: αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαδροµή µπορείτε να βρείτε στην επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.roadstorhodes.com

Συνοπτικά: Η διαδροµή των 42.195 µ. έχει σηµείο εκκίνησης τον επαρχιακό δρόµο Μανδρικού –Έµπωνας 1 km µετά το Μανδρικό προς Έµπωνα (θερµοκήπια-πλάτωµα), Μανδρικό προς αρχαία Κάµειρο προς Καλαβάρδα, στη διασταύρωση Καλαβάρδα – Φάνες,κατεύθυνση προς Φάνες, έπειτα προς Σορωνή, ΔΕΗ προς διασταύρωση Θολού – ξενοδοχείο Doreta µε κατεύθυνση προς Doreta έπειτα για Παραδείσι, Κουφάς, γέφυρα Κρεµαστής (από κάτω), έπειτα Κρεµαστή, Ιαλυσός, Ιξιά, Κρητικά, Κάτω πέτρες (από τον κάτω δρόµο), Ακτή Κανάρη, στροφή στην οδό Γεωργίου Παπανικολάου προς Καζίνο, Εθνικό θέατρο προς Πλατεία Ελευθερίας και τερµατισµό µπροστά στο Ακταίον.

2.2 Αγώνας Δρόµου 10.000µ.:− Ώρα Εκκίνησης: 10:30 π.µ.
− Αφετηρία: Ξενοδοχείο Φιλέρηµος
− Τερµατισµός: ΑΚΤΑΙΟΝ
− Περιγραφή της Διαδροµής: Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαδροµή µπορείτε να βρείτε στην επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.roadstorhodes.com

Συνοπτικά: Οι δροµείς ακολουθούν τη διαδροµή: Ξενοδοχείο Φιλέρηµος, Λεωφόρος Ιαλυσού, Κρητικά, Κάτω πέτρες (από τον κάτω δρόµο), Ακτή Κανάρη, στροφή στην οδό Γεωργίου Παπανικολάου προς Καζίνο, Εθνικό θέατρο προς Πλατεία Ελευθερίας και τερµατισµό µπροστά στο Ακταίον.Τερµατίζουν στο κοινό σηµείο τερµατισµού όλων των Δρόµων του αγωνιστικού προγράµµατος της διοργάνωσης.

2.3 Αγώνας Δρόµου 5.000µ.:
− Ώρα Εκκίνησης: 11:30 π.µ.
− Αφετηρία: Φανάρια του ξενοδοχείου Rodos Palace
− Τερµατισµός: ΑΚΤΑΙΟΝ
− Περιγραφή της Διαδροµής: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδροµή µπορείτε να βρείτε στην επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.roadstorhodes.com

Συνοπτικά: Από τα φανάρια του ξενοδοχείου Rodos Palace προς Κρητικά, Κάτω πέτρες (από τον κάτω δρόµο), Ακτή Κανάρη, στροφή στην οδό Γεωργίου Παπανικολάου προς Καζίνο, Εθνικό θέατρο προς Πλατεία Ελευθερίας και τερµατισµό µπροστά στο Ακταίον κοινό σηµείο τερµατισµού όλων των Δρόµων του αγωνιστικού προγράµµατος της διοργάνωσης.

2.4 Αγώνας Δρόµου 1.000µ. Μαθητών Δηµοτικών Σχολείων :− Ώρα Εκκίνησης: 12:30
− Αφετηρία: Παπανικολάου
− Τερµατισµός: ΑΚΤΑΙΟΝ
− Περιγραφή της Διαδροµής: Από το σηµείο εκκίνησης και ακολουθώντας την οδό Γεωργίου Παπανικολάου προς Καζίνο, Εθνικό θέατρο προς Πλατεία Ελευθερίας και τερµατισµό µπροστά στο Ακταίον κοινό σηµείο τερµατισµού όλων των Δρόµων του αγωνιστικού προγράµµατος της διοργάνωσης.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να συµµετάσχει δροµέας στο Μαραθώνιο Δρόµο θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ενώ για να συµµετάσχει στους Αγώνες Δρόµου των 10.000µ. θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και 5.000µ. θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Στον αγώνα δρόµου των 1.000µ. Μαθητών Δηµοτικών Σχολείων, δικαίωµα συµµετοχής έχουν µαθητές –τριες γεννηµένοι –ες τα έτη 2003 έως 2006.

Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής για τους ανήλικους δροµείς είναι η αποστολή ή η προσκόµιση της µαθητικής τους ταυτότητας καθώς και η υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεµόνα έως την επίσηµη προθεσµία λήξης των εγγραφών.

4.1 Διακρίσεις - ΈπαθλαΈπαθλα (µετάλλιο και δίπλωµα) απονέµονται στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης Ανδρών και Γυναικών όλων των Δρόµων. Κύπελλο απονέµεται µόνο στον πρώτο αθλητή και την πρώτη αθλήτρια κάθε Δρόµου.

Σε όλους τους δροµείς που θα τερµατίσουν, θα δοθεί αναµνηστικό µετάλλιο και δίπλωµα συµµετοχής.

4.2 Χρηµατικά Έπαθλα*
Στους 3 πρώτους-τες της γενικής κατάταξης του Μαραθωνίου θα δοθούν:


ΘέσηΆνδρεςΓυναίκες
1500500
2300300
3200200

 Οι αθλητές που θα καταταγούν στις πιο άνω θέσεις θα δικαιούνται τα χρηματικά έπαθλα εφόσον έχουν σηµειώσει επίδοση καλύτερη από 2:27.00 για τους Άνδρες και από 2:50.00 για τις Γυναίκες.

*οι παραπάνω αµοιβές – χρηµατικά έπαθλα των αθλητών – αθλητριών υπόκεινται σε κράτηση φόρου 20%, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

5.1 Δηλώσεις Συµµετοχής− Οι δηλώσεις συµµετοχής για τον Μαραθώνιο Δρόµο, τα 10.000µ. και 5.000µ., θα πρέπει να ολοκληρωθούν έ ως τις 19 Απριλίου 2015.
− Οι δηλώσεις συµµετοχής για τα 1.000µ Δηµοτικών Σχολείων θα γίνουν µέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015.
− Δήλωση συµµετοχής µπορείτε να εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του αγώνα
www.roadstorhodes.com ή να προµηθευτείτε από το γραφείο πληροφοριών του δήµου Ρόδου, Αβέρωφ 3, 85100 Ρόδος, 00302241035945.

5.2 Τρόποι ΕγγραφήςΣυµµετοχή µπορείτε να δηλώσετε:
α. Με οnline εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.roadstorhodes.com
β. Με αποστολή της έντυπης δήλωσης µε fax: 22410 30145 / Ε.Α.Σ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
γ. Α υ τ ο π ρ ο σ ώ π ω ς στα παρακάτω σηµεία:
• Tourist information office Αβέρωφ 3, 85100 Ρόδος /Τηλ: 00302241035945 -00302241035240
• Ε.Α.Σ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Βύρωνος 1, 85100 Ρόδος / Τηλέφωνα: 22410 30145

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: Οι αιτήσεις που θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µε φαξ για να θεωρούνται έγκυρες, πρέπει να συνοδεύονται συγχρόνως από φωτοτυπία παραστατικού πληρωµής.

5.3 Είδη Εγγραφής
Οι εγγραφές διακρίνονται σε:
α. Ατοµικές, οι οποίες γίνονται από µεµονωµένα άτοµα. Κατά την παραλαβή του αθλητικού εξοπλισµού, είναι απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητας και των παραστατικών του εκπτωτικού πακέτου (φοιτητικό πάσο/ κάρτα ανεργίας/ µαθητική ταυτότητα/ στρατιωτική ταυτότητα/ δελτίο αθλητή στίβου ΣΕΓΑΣ ) εφόσον έχει επιλεχθεί, καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης του αντιτίµου συµµετοχής.
Σε περίπτωση παραλαβής εξοπλισµού άλλου δροµέα, απαραίτητη είναι η επίδειξη φωτοαντίγραφου της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου του.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών (Registration Center), οι ανήλικοι δροµείς που έχουν δηλώσει συµµετοχή ατοµικά, θα πρέπει να προσκοµίσουν την αστυνοµική τους ταυτότητα καθώς και την υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεµόνα, προκειµένου να παραλάβουν τον αθλητικό τους εξοπλισµό.

β. Οµαδικές, για 10 άτοµα και πάνω, χωρίς περιορισµό στην επιλογή Αγώνα Δρόµου. Οι οµαδικές εγγραφές απευθύνονται σε αθλητικούς συλλόγους, συλλόγους δροµέων, γυµναστήρια, εταιρείες, σχολεία, ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς, ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά και απλές παρέες ανθρώπων που επιθυµούν να συµµετάσχουν ως οµάδα. Η έκπτωση που παρέχεται στην οµαδική εγγραφή είναι 5 ευρώ ανά άτοµο στους Αγώνες Δρόµου των 10.000µ. και 5.000µ. και 10 ευρώ ανά άτοµο στον Μαραθώνιο. Κατά την οµαδική εγγραφή ορίζεται ένας αρχηγός της οµάδας, ο οποίος µπορεί να είναι ο ίδιος δροµέας. Σε κάθε περίπτωση ο αρχηγός της Οµάδας εκπροσωπεί την οµάδα για διάφορα θέµατα έναντι των διοργανωτών.

Ο αρχηγός της οµάδας κατά την παραλαβή του εξοπλισµού της οµάδας του, θα πρέπει να έχει µαζί του την αστυνοµική του ταυτότητα, καθώς και το αποδεικτικό της κατάθεσης του αντιτίµου της συµµετοχής της οµάδας του. Αν δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή του εξοπλισµού από εκείνον, θα πρέπει επισήµως να υποδειχθεί στη διοργάνωση ο αντικαταστάτης του, ως εκπρόσωπος της οµάδας, ο οποίος κατά την παραλαβή θα πρέπει να έχει µαζί του την ταυτότητά του και το αποδεικτικό της κατάθεσης του αντιτίµου της συµµετοχής της οµάδας.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικοι δροµείς στην οµάδα, ο αρχηγός της οµάδας καθίσταται υπεύθυνος να προσκοµίσει τις υπεύθυνες δηλώσεις συγκατάθεσης των κηδεµόνων, προκειµένου να παραλάβει τον εξοπλισµό τους.
Όσον αφορά τις οµαδικές συµµετοχές των σχολείων θα πρέπει ο αρχηγός της οµάδας να προσκοµίσει την κατάσταση των συµµετεχόντων µαθητών-τριών µε επίσηµο έγγραφο του σχολείου, συνοδευόµενη από τις υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεµόνων.

6. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το αντίτιµο συµµετοχής ανά Αγώνα Δρόµου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

6.1 Αντίτιµο συµµετοχής βασικού πακέτου αθλητικού εξοπλισµού και συµµετοχής
  
ΣυµµετοχήΑτοµικόΟµαδικόΕκπτωτικό*Χωρίς βασικό
πακέτο
Μαραθώνιος453535-
Αγώνας Δρόµου 10.000µ.252020
Αγώνας Δρόµου 5.000µ.1510105€
Αγώνας Δρόµου 1.000µ.
Μαθ. Δηµ. Σχολείων **
--0€

* Το εκπτωτικό πακέτο αφορά στους άνεργους, φοιτητές, µαθητές, αθλητές της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας, οι οποίοι θα πρέπει να προσκοµίσουν ή αποστείλουν το σε ισχή αποδεικτικό παραστατικό ιδιότητας τους µε fax ή µε email, αµέσως µετά την εγγραφή τους.

** Η συµµετοχή των µαθητών γίνεται µόνο µέσω οµαδικής δήλωσης του σχολείου τους, συνοδευόµενη από τις δηλώσεις συγκατάθεσης των κηδεµόνων τους και µόνο για το Δρόµο 10.000µ, 5.000µ και 1.000µ.

6.2 Παροχές πακέτων αθλητικού εξοπλισµού και συµµετοχής
6.2.1 Βασικό Πακέτο
Μαραθώνιος δρόµος Αναµνηστικό µπλουζάκι, αριθµός συµµετοχής, ηλεκτρονικήχρονοµέτρηση, αναµνηστικό µετάλλιο, µεταφορά στο χώρο εκκίνησης, παροχή νερού, ισοτονικών ποτών, χυµών, αναψυκτικών, ενεργ. µπαρών και τροφών αποκατάστασης, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, πιστοποιητικό συµµετοχής.

Δρόµος 10.000µ. 5.000µ.
Αναµνηστικό µπλουζάκι, αριθµός συµµετοχής, ηλεκτρονική χρονοµέτρηση, αναµνηστικό µετάλλιο, µεταφορά στο χώρο εκκίνησης, παροχή νερού, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, πιστοποιητικό συµµετοχής.

Χωρίς Βασικό πακέτο
Παροχή νερού, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, πιστοποιητικό συµµετοχής.
1.000µ.
5.000µ.

6.3 Τρόποι Πληρωµής
α. Online πληρωµή µε πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωµένη κάρτα των
VISA, MASTERCARD, MAESTRO και AMERICAN EXPRESS µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας www.roadstorhodes.com

β. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ στην ALPHA
BANK. IBAN: GR5101406400778002101098786

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Γιανα θεωρηθεί έγκυρη η συµµετοχή σας θα πρέπει µαζί µε την αίτηση συµµετοχής συγχρόνως
ν α κ α τ α τ ίθ ε τ α ι κ α ι α ν τ ίγ ρ α φ ο τ ο υ π α ρ α σ τ α τ ικ ο ύ π λ η ρ ωµή ς. Ο π ο ια δ ή π ο τ ε α ίτ η σ η π α ρ α δ ίδ ε τ α ι χ ω ρ ίς
α υ τό δ ε ν θ α θ ε ω ρ ε ίτα ι έ γ κ υ ρ η.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

7.1 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
−Οι διοργανωτές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µεταφέρουν τους δροµείς που συµµετέχουν στο Μαραθώνιο µε λεωφορεία, από τη Ρόδο στο χώρο της Αφετηρίας.
−       Ώρα αναχώρησης λεωφορείων: Από 06:30 π.µ.
−       Σηµείο αναχώρησης: Τράπεζα Ελλάδος.
Όλοι οι δροµείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Εκκίνησης µια ώρα πριν την έναρξη του Αγώνα.

7.2 10.000µ.
−Οι διοργανωτές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µεταφέρουν τους δροµείς που συµµετέχουν στα 10.000µ. µε λεωφορεία, από τη Ρόδο στο χώρο της Αφετηρίας.
− Ώρα αναχώρησης λεωφορείων: Από 09:00π.µ.
− Σηµείο αναχώρησης: Τράπεζα Ελλάδος.
Όλοι οι δροµείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Εκκίνησης µια ώρα πριν την έναρξη του

7.3 5.000µ.
Οι διοργανωτές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µεταφέρουν τους δροµείς που
συµµετέχουν στα 5.000µ. µε λεωφορεία, από τη Ρόδο στο χώρο της Αφετηρίας .
− Ώρα αναχώρησης λεωφορείων: Από 10:00 π.µ.
− Σηµείο αναχώρησης: Τράπεζα Ελλάδος.
Όλοι οι δροµείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Εκκίνησης µια ώρα πριν την έναρξη του Αγώνα.

8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
−    Ο ι δ ιο ρ γ α ν ω τ έ ς δ ε ν έ χ ο υ ν κ αµία ε υ θ ύ ν η γ ια ό τ ι σ υµβ ε ί, κ α τ ά τ η δ ιά ρ κ ε ια τ ο υ α γ ώ ν α, σ χ ε τ ικ ά µε θ έµα τ α Υ Γ Ε ΙΑ Σ κ α ι ο φ ε ίλ ε τ α ι σ ε έ λ λ ε ιψ η π ρ ο λ η π τ ικ ο ύ ια τ ρ ικ ο ύ ε λ έ γ χ ο υ.
Συστήνεται στους συµµετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση.
− Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή-τρια, αφού όλοι οι συµµετέχοντες-σες αγωνίζονται µε δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι µε ευθύνη των κηδεµόνων τους.

9. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κατά µήκος της Μαραθώνιας διαδροµής υπάρχουν 15 σταθµοί υποστήριξης των δροµέων, αρχής γενοµένης από το 5ο χλµ.
− Εµφιαλωµένο νερό διατίθεται στους συµµετέχοντες στην Εκκίνηση, τον Τερµατισµό καθώς και ανά 2,5χλµ. µετά το 5ο χλµ.
− Ισοτονικά ποτά στους σταθµούς: 10ο χλµ., 15ο χλµ., 20ο χλµ., 25ο χλµ., 30ο χλµ., 35ο χλµ. και 40ο χλµ.
− Σφουγγάρια µε νερό υπάρχουν στο 7,5ο χλµ., 12,5ο χλµ., 17,5ο χλµ., 22,5ο χλµ., 27,5ο χλµ., 32,5ο χλµ. και 37,5ο χλµ.
− Μπανάνες διατίθενται στους σταθµούς: 15ο χλµ, 25ο χλµ και 30ο χλµ. και στον τερµατισµό.
− Ενεργειακό ρόφηµα διατίθεται στο 20ο χλµ. και 30ο χλµ.
− Επίσης, ο σταθµός στο 37,5ο χλµ. και στο 40ο χλµ. θα υποστηρίζει µε εµφιαλωµένο νερό και τους δροµείς του Αγώνα Δρόµου των 10.000µ. Ο σταθµός στο 40ο χλµ. υποστηρίζει µε εµφιαλωµένο νερό και τους δροµείς των 5.000µ.
− Στον τερµατισµό διατίθενται εµφιαλωµένα νερά και ισοτονικά ποτά, καθώς και ενεργειακές µπάρες και αθλητικά σκευάσµατα αποκατάστασης για τους δροµείς του Μαραθωνίου.
− Χηµικές τουαλέτες υπάρχουν στην αφετηρία και στον τερµατισµό
− Ιατρική υποστήριξη υπάρχει στην αφετηρία, σε όλους τους σταθµούς της διαδροµής και στον τερµατισµό.

10. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
− Σε κάθε χιλιόµετρο της Μαραθώνιας διαδροµής θα υπάρχει ένδειξη χιλιοµετρικής απόστασης.

11. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: − Το χρονικό όριο τερµατισµού για το Μαραθώνιο δρόµο είναι οι 6 ώρες από τη στιγµή που θα δοθεί η εκκίνηση του Μαραθωνίου.
− Για τον Αγώνα Δρόµου των 10.000µ. το χρονικό όριο είναι 120 λεπτά και για τον Αγώνα Δρόµου των 5.000µ. είναι 90 λεπτά.

12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
12.1 Ηλεκτρονική Χρονοµέτρηση− Την ηλεκτρονική χρονοµέτρηση όλων των Δρόµων (πλην των 1.000µ), καθώς και την έκδοση των αποτελεσµάτων θα αναλάβει επίσηµη εταιρεία χρονοµέτρησης.
− Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονοµέτρησης, για την καταγραφή των ενδιάµεσων χρόνων θα υπάρχουν:
− Μαραθώνιος: στην εκκίνηση, στο 21,1ο χλµ. (ηµιµαραθώνιος) και στον τερµατισµό.
− Αγώνας Δρόµου 10.000µ.: στην εκκίνηση και στον τερµατισµό.
− Αγώνας Δρόµου 5.000µ.: στην εκκίνηση και στον τερµατισµό.
− Οι αγωνιζόµενοι που δεν θα εµφανίζουν ηλεκτρονική ένδειξη στα παραπάνω αναφερόµενα σηµεία θα ακυρώνονται των αγώνων.

12.2 Αποτελέσµατα
− Τα ανεπίσηµα αποτελέσµατα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο αµέσως µετά τη λήξη των αγώνων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να υποβάλλει ένσταση εντός πέντε ηµερολογιακών ηµερών. Τα επίσηµα αποτελέσµατα ανακοινώνονται εντός δέκα εργασίµων ηµερών.

13. ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Registration Center)
Τόπος: ΑΚΤΑΙΟΝ Μανδράκι

Παρασκευή 24 Απριλίου: 15:00 έως 20.00.
Σάββατο 25 Απριλίου: 10:00 έως 16:00.

Οι δροµείς οφείλουν να παραλάβουν αποκλειστικά από το Κέντρο Εγγραφών τον αγωνιστικό τους εξοπλισµό, καθώς επίσης και το αναµνηστικό υλικό της διοργάνωσης.

15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
• Ε.Α.Σ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Βύρωνος 1, 85100 Ρόδος.
Τηλέφωνα: +302241030145
• ΦΑΞ. +302241030145
• EMAIL: rhodesmarathon@gmail.com segasdod@gmail.com
• WEBSITE: www.roadstorhodes.com