11/2/15

«ΑΝΑτρέχω στην Αρκαδία»


Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΔΥΑ) και ο Δήμος ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ διοργανώνουν τον 6ο ετήσιο λαϊκό αγώνα δρόμου (επί ασφάλτου), προς τιμήν του μεγάλου μας συνθέτη και αγωνιστή  Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΑ 2015»
Το μήνυμα του αγώνα είναι  «ΑΝΑτρέχω στην Αρκαδία», το οποίο σημειολογεί την επιστροφή μας στις αξίες της ζωής και τους αγώνες γι αυτές, που συναντώνται στο Αρκαδικό Ιδεώδες.
Διαδρομή του Αγώνα : Ζάτουνα – Βαλτεσινίκο
Απόσταση : 24,3 χιλιόμετρα
Περιγραφή Διαδρομής : Διασχίζοντας οι δρομείς τη μαγευτική βόρεια πλευρά του όρους Μαίναλον και ακολουθώντας την κεντρική οδική διαδρομή από το χωριό Ζάτουνα περνώντας μέσα από Καρκαλού, Καμπέα και Σανατόριο Μάννας θα τερματίσουν στο χωριό Βαλτεσινίκο.
Σημείο εκκίνησης : Χωριό Ζάτουνα (δημοτικό διαμέρισμα  τέως δήμου Δημητσάνας)
Σημείο τερματισμού : Χωριό Βαλτεσινίκο (τέως δήμου Κλείτορος)
Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 10 Μαϊου 2015
Ώρα εκκίνησης : 10.30 π.μ.
Σημειώνουμε ότι η διαδρομή είναι μετρημένη, όπως επίσης καθ΄ όλο το μήκος της θα υπάρχουν σημεία ελέγχου με παρατηρητές.
Σταθμοί τροφοδοσίας νερού και ισοτονικών: στο 4ο χλμ, στο 8ο χλμ, στο 11ο χλμ, στο 15ο χλμ, στο 19,5ο χλμ και στον τερματισμό.
Η παραλαβή των αριθμών θα γίνει από τις 08.30 έως τις 10,00  το πρωϊ στο σημείο εκκίνησης
Έπαθλα:
Γενική Κατάταξη:
Θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι άνδρες νικητές και γυναίκες νικήτριες με το ειδικό μετάλλιο του "ΑΝΑτρέχω στην Αρκαδία" (χρυσό, ασημένιο, χάλκινο), και μπρούτζινο αγαλματίδιο που φιλοτέχνησε και προσφέρει ειδικά για τον αγώνα αυτό κάθε φορά, ο γλύπτης Γιάννης Σουβατζόγλου.
Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα και το παραπάνω ειδικό μετάλλιο.
Ο Αγώνας θα γίνει με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες άνω των 18 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από ιατρό πρόσφατα.
Δηλώσεις συμμετοχής
Παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους Δρομείς, για λόγους προγραμματισμού και καλής προετοιμασίας της διοργάνωσης, να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους.
Περιορισμένες εγγραφές θα γίνονται στο σημείο εκκίνησης στην Ζάτουνα την ημέρα του αγώνα από ώρα 08.00 έως 10,00 το πρωί της Κυριακής 10 Μαϊου 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χαρακτηριστικά Αγώνα:
Ανώμαλος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου επί ασφάλτου, τύπου Μαραθωνίου, με ελεύθερη συμμετοχή δρομέων και των δύο φύλλων.
Χρόνος διεξαγωγής: Κυριακή 10 Μαϊου 2015
Διαδρομή Ζάτουνα - Βαλτεσινίκο
Απόσταση : 24,3 χιλιόμετρα
Όριο τερματισμού: 3,5 ώρες
Εκκίνηση : 10.30 π.μ.
Αφετηρία : Χωριό Ζάτουνα Δήμoτικού διαμερίσματος τέως δήμου Δημητσάνης
Τερματισμός : Χωριό Βαλτεσινίκο Γορτυνίας (τέως Δήμου Κλείτορος).
Δρομείς ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον αγώνα καθώς και άτομα με κακή κατάσταση υγείας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στον 6ο ετήσιο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου «ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΑ 2015» πραγματοποιείται με την θέληση και την ευθύνη ενός εκάστου των συμμετεχόντων.
Οι Δρομείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν κανένα μεταφορικό μέσο ή άλλα παρεμφερή μέσα κατά την διάρκεια της αγωνιστικής τους προσπάθειας..
Δεν υπάρχουν κατηγορίες δρομέων με βάση την προετοιμασία ή τη φυσική τους κατάσταση.
Σύμφωνα με τη δήλωση συμμετοχής, βασική προϋπόθεση είναι η καλή κατάσταση της υγείας του δρομέα, ώστε να μην αποφευχθεί κίνδυνος βλάβης ή ατυχήματος κατά την διάρκεια του αγώνα.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία αντίρρηση σε περίπτωση που θα γίνει χρήση φωτογραφιών αλλά και του ονόματός τους, σχετικά με ότι αφορά τη συμμετοχή τους στον αγώνα.
Οι δρομείς οφείλουν με δική τους ευθύνη να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης ώστε να προστατεύσουν τόσο τη δική τους ακεραιότητα όσο και των συναθλητών τους.
Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμμορφώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις υποδείξεις της Οργανωτικής επιτροπής.
Κάθε δρομέας θα φέρει μοναδικό αριθμό συμμετοχής στον αγώνα που υποχρεωτικά θα επικολλάται στο μπροστινό μέρος της μπλούζας του. Παρατηρητές-κριτές της διαδρομής θα υπάρχουν σε αρκετά σημεία ελέγχου της διαδρομής πιστοποιώντας την εγκυρότητα της προσπάθειας των δρομέων. Οι άριθμοί θα παραδοθούν στον τόπο της εκκίνησης το πρωί της ιδίας ημέρας.
Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει αθλητές που ενδεχομένως παραβούν κάποιον από τους παραπάνω όρους, πριν την εκκίνηση, κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά από αυτόν. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη η οργανωτική επιτροπή έχει την μοναδική αρμοδιότητα να αποφασίζει επί τόπου τελεσίδικα ακόμη και να τροποποιήσει ή να ματαιώσει τον αγώνα.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή θα γίνονται δεκτές μόνον αφού συμπληρωθεί και αποσταλεί ή κατατεθεί στη γραμματεία του αγώνα το ειδικό έντυπο αποδοχής των όρων συμμετοχής καθώς και της δήλωσης καλής υγείας του αθλητή.
Η συμμετοχή πραγματοποιείται μόνο ύστερα από την αποδοχή της σχετικής δήλωσης από την Οργανωτική επιτροπή που βεβαιώνεται επ' αυτής.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Παύλος Διακουμάκος 2108819436 κιν. 6977320891
Ελένη Μπερτσάτου 2103625168
Η δήλωση συμμετοχής στον αγώνα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο : www.anatrexo.gr συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία, oπωσδήποτε όμως  η έντυπη δήλωση καλής υγείας πρωτότυπα υπογεγραμμένη πρέπει να παραδοθεί από τους ίδιους τους δρομείς στη γραμματεία κατά την εκκίνηση, προκειμένου να γίνουν δεκτοί και να παραλάβουν τον αριθμό τους. Το σχετικό έντυπο της δήλωσης καλής υγείας, μπορούν να κατεβάσουν (παραλάβουν) οι ενδιαφερόμενοι μέσα απο το παραπάνω site (www.anatrexo.gr).

Μέσα από τα ίδια παραπάνω μέσα (site, e-mail, τηλέφωνα, κτλ), θα επιβεβαιωθεί η συμμετοχή ενός εκάστου των αθλητών και θα δοθούν οι υπόλοιπες λεπτομέριες του αγώνα, (συνθήκες καιρού και διαδρομής τερματισμός, κτλ) για αυτό η καταχώρηση e-mail ή τηλεφώνου είναι απαραίτητη.