21/1/19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συλλόγων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού-Υπεραποστάσεων με τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συλλόγων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού-Υπεραποστάσεων με τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ»
……………………….
Την 15η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο. συνήλθαν σε αίθουσα Ξενοδοχείου των Αθηνών οι εκπρόσωποι των Συλλόγων της Ομοσπονδίας, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α-Υ, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της
Μετά από την έγκριση του απολογισμού την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και την έγκριση του προϋπολογισμού του 2019 αποφασίστηκαν  τα παρακάτω:

·         Οριστική διαγραφή 16 συλλόγων. Έτσι στην ομοσπονδία θα παραμείνουν 64 Σύλλογοι που τηρούν τις υποχρεώσεις τους και απολύτων ενεργοί.
Με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη συμμετοχή των αθλητών της ομοσπονδίας στον Αυθεντικό Μαραθώνιο του 2018 να συμμετάσχει η ΕΟΣΛΜΑ-Υ μαζί με τον ΣΕΓΑΣ σε έργα Δενδροφύτευσης  και ανάπλασης της διαδρομής του Μαραθωνίου στο Μάτι. Τις εργασίες θα εκτελέσει ανεξάρτητη αρχή. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να θέσει τις προϋποθέσεις και να παρακολουθήσει την εκτέλεση.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να θυμίσουμε την συμφωνία των δύο ομοσπονδιών (ΕΟΣΛΜΑ-Υ & ΣΕΓΑΣ) και της Οργανωτικής επιτροπής του Μαραθωνίου. Οι αθλητές που δηλώνονται από τους Συλλόγους Δρομέων, μέλη της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, καταβάλουν το ποσόν των 10 ευρώ, για όλα τα αγωνίσματα στις εκδηλώσεις του Αυθεντικού Μαραθωνίου, όσο αφορά το βασικό πακέτο και αναλογικά για το ενισχυμένο πακέτο.
Τα χρήματα αυτά τα συγκεντρώνει η επιτροπή και στη συνέχεια αποδίδονται κατά 50% σε ιδρύματα επιλογής της ΕΟΣΛΜΑ-Υ και κατά 50% σε ιδρύματα της επιλογής του ΣΕΓΑΣ. Τα ιδρύματα που είχε αποφασιστεί για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο 2018 θα χρηματοδοτηθούν από τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο 2019


·         Να προηγείται η ενημέρωση της ΕΟΣΛΜΑ-Υ έναντι των εμπορικών δρομικών ιστοσελίδων στην ενημέρωση.

·         Οι σύλλογοι να προτείνουν στα μέλη τους κατά προτεραιότητα συμμετοχή σε αγώνες που διεξάγουν Σύλλογοι της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, μόνοι ή σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση

·         Παρατηρείται επίσης Σύλλογοι της ομοσπονδίας μας να θέτουν ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ στους αθλητές που θα πρωτεύσουν στους αγώνες τους κάτι που είναι απαράδεκτο αφού τα χρήματα  αυτά αυξάνουν το κόστος που πληρώνουν οι συμμετέχοντες αθλητές μας, ενώ αντίκειται και στην ιδέα του Αθλητισμού για Όλους και αλλοιώνει την φυσιογνωμία του λαϊκού μαζικού Αθλητισμού. Να μην ξεχνάμε ότι οι ευκλεείς ημών πρόγονοι Έλληνες αγωνιζόντουσαν για  τον ΚΟΤΙΝΟ και μόνο. Γίνεται σύσταση προς τους Συλλόγους να μην συμμετέχουν σε αγώνες με χρηματικά έπαθλα στους πρώτους, ενώ θα γίνεται σύσταση και στους παραβάτες Συλλόγους.

·         Όσο αφορά τις μετρήσεις διαδρομών αγώνων. Αποφασίστηκε να αναζητηθεί εναλλακτικά μετρητής της IAAF από το εξωτερικό.

·         Να κληθούν οι Σύλλογοι να δηλώνουν μόνο μέλη τους στις εκδηλώσεις του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών Γρηγόρης Λαμπράκης.

·         Οι οικονομικές υποχρεώσεις των Συλλόγων θα τακτοποιούνται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους. Σύλλογοι που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένοι δεν θα έχουν τα ωφελήματα από την συμμετοχή ως μέλη της ΕΟΣΛΜΑ-Υ σε μεγάλες διοργανώσεις που η Ομοσπονδία έχει κεντρικές συμφωνίες.

·         Να ζητηθεί από τον ΣΕΓΑΣ και την οργανωτική επιτροπή κατάργηση του περιορισμού αλλαγών ονομάτων 5% επι του αριθμού των εγγραφών, ως ένα από τα αίτια της πλαστοπροσωπίας που παρατηρήθηκε τελευταία. Παράλληλα οι Σύλλογοι να ενημερώσουν τα μέλη τους ότι η ομοσπονδία θα είναι αυστηρή σε τέτοιες περιπτώσεις.

Διαπιστώθηκε από όλους ότι η πολιτεία, στο σχέδιο νόμου για τον αθλητισμό,  άλλη μια φορά αγνόησε και άφησε ξανά έξω από κάθε σχεδιασμό την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού –Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) που εκπροσωπεί 64 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνει στα αρχεία της περισσότερους από 9.000 αθλητές, όλων των ηλικιακών κατηγοριών και διοργανώνει πάνω από 450 αγώνες, δρόμου σε πολυποίκιλες διοργανώσεις σε χιλιόμετρα που ξεκινούν από 1000 μέτρα έως εκατοντάδες χιλιόμετρα στις Υπεραποστάσεις. Μια ομοσπονδία με πολύ μεγάλη κοινωνική δράση, με εκατοντάδες πρωτοβουλίες και καμπάνιες που ανέπτυξαν στον δρομικό χώρο σε μια εποχή που κανείς δεν γνώριζε την πολυποίκιλη θετική επίδρασή τους στην κοινωνία και την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Αποφασίστηκε η Δημιουργία επιτροπής η οποία:
o   Θα συζητήσει και θα κάνει γνωστές τις θέσεις μας για τον αθλητικό Νόμο.
o   Θα ζητήσει και θα επιδιώξει άμεση αναγνώριση της ΕΟΣΛΜΑ-Υ
o   Θα ζητήσει και θα επιδιώξει δημιουργία γραφείου Αθλητισμού για όλους στις περιφέρειες και τους δήμους
o   Θα ζητήσει και θα επιδιώξει δημιουργία γραφείου Αθλητισμού για όλους στην ΓΓΑ με εκπρόσωπο της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
o   Θα κάνει γνωστές τις θέσεις της ομοσπονδίας στα πολιτικά κόμματα
Αποφασίστηκε να οργανωθεί συνέντευξη τύπου ώστε να δημοσιοποιηθούν οι θέσεις της ομοσπονδίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αποφασίστηκε επίσης να ενημερωθούν οι Σύλλογοι ότι δεν επιτρέπεται να είναι µέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες, έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και µέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών (παράγραφος 6 του άρθρου 3 του 2725/99).  Παράλληλα να γίνεται συστατική επιστολή συμμόρφωσης στις περιπτώσεις που υπάρχει η πληροφορία για παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

Το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού –Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ)