19/11/21

Ανακοίνωση για λεωφορείο για τους αγώνες της Θεσσαλονίκης

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι δε θα ναυλωθεί λεωφορείο για τους αγώνες της Θεσσαλονίκης την Κυριακή λόγω μη συμπλήρωσης επαρκούς αριθμού.