14/9/22

Πραγματοποίηση πιστοποίησης διαδρομής Αχίλλειου Άθλου

 Πραγματοποιήθηκε η μέτρηση και πιστοποίηση της διαδρομής του Αχίλλειου Άθλου από το Γιώργο Δούση.

Οι εγγραφές για τον Αχίλλειο Άθλο συνεχίζονται!