23/9/22

Ώρες εκκίνησης Αχίλλειου Άθλου

 Ώρες εκκίνησης Αχίλλειου Άθλου

21.200 - 9.00.

5,2 χλμ - 9.10

παιδικός 1000 μέτρα - 9.20