19/9/22

Ανάγκη για αίμα

 Υπάρχει ανάγκη για αίμα για τον 18 χρόνο Παναγιώτη Φασλή ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μετά από ατύχημα. Όποιος μπορεί να δώσει μπορεί να το κάνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.