8/4/24

Ωράριο γραφείων 09.04.2024

 Τα γραφεία του Συλλόγου θα είναι ανοιχτά την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 από τις 20.00 μέχρι τις 21.00.

Θα γίνονται εγγραφές για τον Ιπποκράτειο Δρόμο που θα διοργανωθεί την Κυριακή 12 Μαϊου 2024.