4/5/24

Οι ηλικιακές κατηγορίες του Ιπποκράτειου Δρόμου

 Οι ηλικιακές κατηγορίες του Ιπποκράτειου Δρόμου 10 χλμ.


Οι ηλικιακές κατηγορίες έχουν ως εξής:
Άνδρες Γυναίκες 
Έως 29 ετών Έως 29 ετών 
30-3930-39
40-4940-49
50-5950-59 
60-69 60+
70+ 
Προϋπόθεση για να γίνει ηλικιακή κατηγορία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων αθλητών/αθλητριών.