30/9/13

Τελικά αποτελέσματα 1ου Αχίλλειου Άθλου

Δείτε εδώ τα τελικά απότελέσματα του 1ου Αχίλλειου Άθλου, Δρόμου 21.5km
(Φάρσαλα 29-09-2013)