2/5/14

Η Πνευμονολογική Κλινική στον 5ο Ιπποκράτειο Λαϊκό αγώνα δρόμου

Η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας) σε συνεργασία με το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας υποστηρίζει τον 5ο Ιπποκράτειο Αγώνα Δρόμου 10 χλμ και παράλληλα τον παιδικό αγώνα δρόμου 1 χλμ, στις 11 Μαΐου 2014.

Στα πλαίσια της διοργάνωσης η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσάλιας θα παρέχει δωρεάν σπιρομετρήσεις σε όσους το επιθυμούν. Η σπιρομέτρηση είναι μια απλή, γρήγορη και μη επεμβατική μέθοδος ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας διάρκειας μόλις 5 – 10 λεπτών και πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιπλέον, οι 10 πρώτοι αθλητές του Αγώνα δρόμου 10 χλμ θα μπορούν να υποβληθούν σε πλήρη έλεγχο στο εργοσπιρομετρικό εργαστήριο της κλινικής. Μέσα από την καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης συλλέγονται πληροφορίες για τη λειτουργία του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού, κυκλοφορικού και μυοσκελετικού συστήματος τόσο κατά την ηρεμία αλλά κυρίως κατά την άσκηση. Στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται στη διάγνωση, στην εκτίμηση της ικανότητας για άσκηση, στην εκτίμηση της βαρύτητας και της πρόγνωσης διαφόρων νοσημάτων, καθώς και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ακολουθούμενης θεραπείας. Χρησιμοποιείται σε όλα τα επαγγελματικά αθλητιατρικά κέντρα για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης των αθλητών.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας Απόστολος Γούλας και το ΔΣ, θέλουν να ευχαριστήσουν την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας) για αυτή τη συνεργασία και τονίζουν πως με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζουν ουσιαστικά και ποιοτικά τον αγώνα, προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν δωρεάν σπιρομέτρηση.