8/3/19

Δράση συλλογής τροφίμων από το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας

Η προσφορά και η ανταπόκριση των αθλητών για συμμετοχή στη συλλογή τροφίμων από το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας στο πλαίσιο ένταξης του ορεινού αγώνα Γεντίκι Trail 3 στο φιλανθρωπικό φεστιβάλ 'ο Αη Βασίλης άργησε μια ημέρα' υπήρξε μεγάλη. Για μια ακόμα φορά είδαμε στην πράξη ότι ο μαζικός αθλητισμός και τα σωματεία που τον υπηρετούν έχουν πολυδιάστατο ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία καθώς αποτελούν ζωντανό κύτταρο αυτής. Μέσα από δράσεις όπως η συγκεκριμένη αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία της προσφοράς στο συνάνθρωπο.
Παρόντες από το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας ο πρόεδρος Γούλας Απόστολος, ο ταμίας Γκέτσιος Κων/νος και το μέλος Γούλας Νίκος. Από την οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ η Μαυραντζά Νανά και Σιατραβάνης Κώστας.