16/3/19

Αριθμοί συμμετοχής για τα Τρίκαλα

Η παράδοση των αριθμών συμμετοχής για Τρίκαλα θα γίνει 17.00 με 18.30 στα γραφεία του Συλλόγου.