10/1/23

Διευκρίνιση παραλαβής αριθμών συμμετοχής Γεντίκι Trail 6

 Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής του Γεντίκι Trail 6, για τους αθλητές που θα έρθουν από περιοχές εκτός Λάρισας, η γραμματεία θα λειτουργεί  από τις 08.00 μέχρι 09.30 την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023, δηλαδή την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, στο χώρο εκκίνησης.