10/12/23

Προσωρινά αποτελέσματα 190ς Τύρναβος Λάρισα

 

21 χλμ

https://races.chronolog.gr/resultsv4.aspx?ev=57ca4039945951ec063fccfbcdc2ae41&c=1&pp=d741


5 χλμ

https://races.chronolog.gr/resultsv4.aspx?ev=57ca4039945951ec063fccfbcdc2ae41&pp=d741&c=0&fbclid=IwAR0tAqxdakBUeGWlNq89TfMAeNI26PDC5rMhaSe-H91qGDW8xhLaqZdVc6Y