21/2/17

Φωτογραφίες από το 1ο Γεντίκι trail

Φωτογραφίες από το 1ο Γεντίκι trail θα βρείτε στα άλμπουμ του Συλλόγου.

ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ-Μ. ΓΑΡΓΑΛΑ
1st Gentiki Trail D

Εκκίνηση - Τερματισμός
1st Gentiki Trail Start-Finish

1st Gentiki trail C
-
1st Gentiki Trail pack 1

1st Gentiki Trail pack 2

1st Gentiki Trail pack 3

1st Gentiki Trail pack 4

1st Gentiki Trail pack 5

1st Gentiki Trail pack 6

1st Gentiki Trail Pack 7
-
1ο Gentiki trail B