15/4/18

Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με 8 πιστωτικές μονάδες (ECTS) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας με θέμα:

«Αθλητική Διατροφή»

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής:
http://llp.ihu.edu.gr/athl_diatr/

Eνημερωτικό video του προγράμματος:
https://www.facebook.com/michalis.nikolaidis.75/videos/145617802942663/?t=211