17/12/19

Καλύτερος Αγώνας 2019

Καλύτερος Αγώνας 2019

Γράψε μας ποιον θεωρείς τον καλύτερο αγώνα (ασφάλτου ή βουνού) που έλαβες μέρος, για το έτος 2019. Γράψε μας ακόμα για ποιο λόγο.

Η γνώμη σου μετράει!

Απαντήσεις στο email του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας larisarunnersclub@gmail.com