30/1/21

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο webinar του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο webinar του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας με τίτλο 'Πρόληψη τραυματισμών σε ερασιτέχνες δρομείς'. Η θεματολογία της παρουσίασης περιείχε αναφορά στους πιο συχνούς δρομικούς τραυματισμούς, στις πεποιθήσεις των δρομέων όσον αφορά την πρόληψη, τεκμηριωμένη ανάλυση των παραγόντων κινδύνου καθώς και συμβουλές για την αποφυγή τραυματισμού. Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν παράγοντες κατά πόσο και αν επηρεάζουν την πιθανότητα τραυματισμού, ο προπονητικός όγκος, τα δρομικά υποδήματα, τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά και η δρομική τεχνική. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε μία εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.
Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία και η θεματολογία του 2ου webinar.*Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ' οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση /ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.