14/1/21

Ανακοίνωση Υπαιθρίου Ζωής για εκλογές

 Ο σύλλογός μας "Υπαίθριος Ζωή Λαρίσης" λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία του Covid 19 και λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, δε δύναται να διεξάγει εκλογές. Αποφάσισε λοιπόν ομόφωνα να παρατείνει, τη θητεία του μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οπότε θα γίνουν εκλογές αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.