11/5/17

Βαθμοί για ορεινούς αγώνες

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα Adventure έχει ανακοινώσει τους βαθμούς που δίνει ο κάθε ορεινός αγώνας που διοργανώνεται στη χώρα μας. Έτσι, βλέποντας τους βαθμούς μπορεί κανείς να προγραμματίσει το αγωνιστικό πρόγραμμα ώστε να μαζέψει τους απαραίτητους βαθμούς.

Μάλιστα ο ορεινός αγώνας Γεντίκι Trail δίνει 30 βαθμούς στη σχετική λίστα.