7/11/19

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ MG (ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ MG (ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

    Οι αμπούλες Mg αποτελούν ένα από τα συνηθισμένα συμπληρώματα διατροφής των αθλητών μεγάλων αποστάσεων.
     Στόχος μας είναι να καθορίσουμε τον πιθανό ρόλο που διαδραματίζει το Mg κατά τη διάρκεια αγώνα μεγάλων αποστάσεων.
     Οι Garrison et al. (2012), σε μελέτη του Πανεπιστήμιου British Columbia του Καναδά, υποστηρίζουν δεν τεκμηριώνεται πλήρως επιστημονικά η χρησιμότητα του Mg για την πρόληψη κραμπών στους αθλητές, παρά μόνο στις έγκυες γυναίκες.
     Οι Cheng et al. (2007) υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση Mg τριάντα (30) λεπτά πριν από την άσκηση οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της γλυκόζης και σε μείωση του γαλακτικού οξέος, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτιωμένη απόδοση.
     Παράλληλα, στην αεροβική άσκηση, σχετίζεται με μειωμένη ανάγκη οξυγόνου και καλύτερους καρδιαγγειακούς δείκτες (Lukaski, 2004).
     Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται συσχέτιση μεταξύ της έλλειψης Mg και πιθανών κραμπών σε αθλητές κυρίως εξαιτίας της διαταραχής της νευρομυικής λειτουργίας (Zhang, 2017).
     Συμπερασματικά, το Μg φαίνεται ότι ίσως διαδραματίζει θετικό ρόλο στην πρόληψη κράμπας κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά κυρίως βοηθά στην αυξημένη απόδοση του αθλητή – δρομέα αν λαμβάνεται λίγο πριν ή και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
    

  • Μιχάηλ Μάριος DDS, MSc, Στρατιωτικός Χειρουργός Οδοντίατρος
  • Κιορπελίδης Πολύκαρπος ΜD, MSc, Στρατιωτικός Ιατρός – Χειρουργός Ορθοπαιδικός