20/7/20

Αλλαγή ημερομηνίας κατά 3 ημέρες για το 1ο Volos Αλυκές by Night 2020.

Το 1ο Volos Αλυκές by Night 2020 θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου (αντί για Τετάρτη 26 που ορίστηκε αρχικά), προς διευκόλυνση του Κώστα Ρέππου που θα έρθει από το εξωτερικό και θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο του αγώνα.
Οι ώρες και όλα τα στοιχεία της προκήρυξης ισχύουν κανονικά.