6/7/20

Ανακοίνωση της διοργάνωσης του Mythical-2020 για την ακύρωση αθλητή
Με αφορμή την ακύρωση του αθλητή Φώτη Ζησιμόπουλου στον φετινό Mythical, η διοργάνωση του ΟΜΤ κάνει γνωστά τα ακόλουθα: Ο αθλητής, ακυρώθηκε γιατί ακολούθησε λάθος διαδρομή μετά το 94ο χιλιόμετρο και μέχρι το 104ο, οπότε και βρέθηκε εκ νέου πάνω στην κανονική και για τα τελευταία δύο χιλιόμετρα. Είναι απόλυτα προφανές πως η λάθος πορεία του αθλητή δεν ήταν εσκεμμένη από την πλευρά του, καθώς αυτός προηγούταν σταθερά σε όλη τη διάρκεια τ0υ αγώνα και μέχρι το επίμαχο σημείο, άρα δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να προβεί σε μια τέτοια κίνηση. Κατά την άποψη της διοργάνωσης, το συμβάν αποτελεί ένα συνδυασμό ατυχών συγκυριών (ελλιπούς γνώσης των δεδομένων της διαδρομής από την πλευρά του αθλητή και ελλιπούς σήμανσης από την πλευρά της διοργάνωσης τη στιγμή διέλευσης τ0υ αθλητή από το σημείο).
Ωστόσο, η αλλοίωση του αποτελέσματος ήταν αναπόφευκτη και δεν θα μπορούσε για κανένα λόγο να παραβλεφθεί, καθώς αντιβαίνει κάθε έννοια δικαίου στα μέχρι σήμερα καθιερωμένα αθλητικά ήθη. Οι επιδόσεις πετυχαίνονται κάτω από ομοιόμορφους όρους για το σύνολο των αγωνιζόμενων και στην πράξη, δεν μπορούν να αποτελούν προϊόν συμψηφισμών ή παραδοχών. Αυτό είναι το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι» από τη γέννηση του αθλητισμού και μέχρι σήμερα, ειδικά στην κοιτίδα του την Ελλάδα.
Ο ρόλος μιας αθλητικής διοργάνωσης σε ζητήματα τάξης, είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των καθολικά αποδεκτών αρχών και η απονομή της δικαιοσύνης χωρίς συναισθηματική εξάρτηση ή σκόπιμο υπολογισμό του κόστους για την ίδια. Κάθε ερμηνεία της απόφασης της διοργάνωσης, η οποία τείνει στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι αυθαίρετη και εκ του σκοπίμου ορμώμενη.
Η διοργάνωση σέβεται και τιμά εξίσου όλους τ0υς αθλητές που την τιμούν με τη συμμετοχή τους, χωρίς να επιδεικνύει μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ ή εναντίον κάποιων από αυτούς.
Λιτόχωρο, 6 Ιουλίου 2020
Η Οργανωτική Ομάδα