21/11/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 12/12/2020

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού –Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) στην από 16/10/2020 συνεδρίαση του αποφάσισε να θέσει ως ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 12/12/2020 που φέτος θα είναι εκλογοπολογιστική.  Θα διεξαχθούν δηλαδή παράλληλα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Παράκληση να στείλετε το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 1/12/2020 Έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό υποψήφιο για Δ.Σ. ή εναλλακτικά για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Με την υποβολή θα μας διαβεβαιώνετε ότι ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για την πορεία της ΕΟΣΛΜΑ-Υ και του Μαζικού Αθλητισμού και θα ανταποκριθεί σε ότι του ανατεθεί.

 

Προτείνεται όσο αυτό είναι δυνατόν να προτείνετε γυναίκες καθώς στον Ν 4726/20  προβλέπεται το 1/3 των υποψηφίων να είναι του άλλου φύλλου.

 

Παράλληλα παρακαλούμε να μας διαβεβαιώνετε ότι τόσο ο/η τακτικός  όσο και ο/η αναπληρωματικός:

 

Δεν είναι Έμποροι αθλητικών ειδών ή μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.

 

Δεν έχουν παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και ότι δεν έχουνι καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της
ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του νόμου 4726/20 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

 

Δεν έχουν παραπεμφθεί για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με τον Ν 663/1977.

 

Δεν έχουν τιμωρηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν 2725/1999 (για όσο διάστημα διαρκεί η τιμωρία).

 

Δεν υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του Ν 2725/1999.

 

Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας.

 

Δικαίωμα να στείλουν υποψήφιο έχουν οι οικονομικά τακτοποιημένοι Σύλλογοι που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την ένταξή τους.

 

Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν οι οικονομικά τακτοποιημένοι Σύλλογοι.

Στείλτε επαναλαμβάνω το συντομότερο και πάντως το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 1/12/2020 στο g.diamantis@eoslmay.org  :

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ :

Τακτικός υποψήφιος

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ    :

ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ :

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  :

EMAIL ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ       :    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Αναπληρωματικός υποψήφιος

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ   :

ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ :

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ   :

EMAIL ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ     :         

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ   :

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Βάλτε Χ στην αντίστοιχη θέση.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι επιβάλλεται να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και έως 70 ετών.

Όπως βλέπετε οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. πρέπει να διαχωρίζονται όπως ορίζεται στον Ν 4726/20

·        ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ

·        ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ