29/1/17

Διάνοιξη και σηματοδότηση μονοπατιού στο Γεντίκι

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε διάνοιξη και σηματοδότηση μονοπατιού στο Γεντίκι στα πλαίσια του 1ου αγώνα Γεντίκι Trail, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2017.
Τη διάνοιξη και σηματοδότηση πραγματοποίησαν μέλη του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας και της Υπαιθρίου Ζωής.