26/10/22

Παράδοση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του τμήματος χημειοθεραπειών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

 Σήμερα παραδόθηκε εξοπλισμός για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του τμήματος χημειοθεραπειών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. 

Πρόκειται για τα χρήματα που μαζεύτηκαν από τον αγώνα δρόμου στον Κραννώνα και με αυτά αγοράστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.