18/6/14

Ο αθλητισμός προσφέρει


Στο ζαχαροπλαστείο Ρωξάνη στην όμορφη πόλη της Κοζάνης, μετά την παράδοση των χρημάτων στο ίδρυμα Ειδικό Εργαστήριο Κοζάνης, από τον πρόεδρο της ΕΟΣΛΜΑ-Υ Ν. Γούλα. 
Στην όμορφη παρέα μέλη του Συλλόγου Μαραθωνδρόμων Νομού Λάρισας και του ΣΔΥ Κοζάνης.

Στο ταξίδι στην Κοζάνη συνόδευσαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Μαραθωνδρόμων Νομού Λάρισας Γούλας Απόστολος, ο Γκισάκης Ιωάννης μέλος του Δ.Σ και ο Ντούμος Βαγγέλης μέλος του Συλλόγου.

Τους ευχαριστούμε για τη ζεστή φιλοξενία!!!

Ο πρόεδρος της ΕΟΣΛΜΑ-Υ παραδίδει τα χρήματα
στον πρόεδρο του Ειδικού Εργαστηρίου Κοζάνης