Τα ευρήματα έρευνας που διεξήχθη σε περισσότερα από 85.000 άτομα και δημοσιεύθηκε στο European Journal of Preventive Cardiology επιβεβαίωσε ότι η άσκηση είναι καλή για την υγεία της καρδιάς ενώ ταυτόχρονα έδειξε  ότι η πρωινή δραστηριότητα φαίνεται να είναι η πιο ωφέλιμη, όπως δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Gali Albalak από το Ιατρικό Κέντρο του πανεπιστημίου του Λέιντεν, στην Ολλανδία.

“Τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα έντονα στις γυναίκες και εφαρμόστηκαν τόσο σε άτομα που ξυπνούν νωρίς το πρωί, όσο και σε άλλους που κοιμούνται πολύ αργά το βράδυ”.

Τι έδειξε η έρευνα

Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από τη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου.
Περιλάμβανε 86.657 ενήλικες ηλικίας 42 έως 78 ετών που δεν είχαν καρδιαγγειακή νόσο κατά την έναρξη. Η μέση ηλικία τους ήταν 62 έτη και το 58% ήταν γυναίκες.
Οι συμμετέχοντες φορούσαν ένα μηχάνημα στον καρπό τους που κατέγραφε τη σωματική τους δραστηριότητα για 7 συνεχόμενες ημέρες.
Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για περιστατικό καρδιαγγειακής νόσου, το οποίο ορίστηκε ως η πρώτη εισαγωγή στο νοσοκομείο ή θάνατος που σχετίζεται με στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όπως αναφέρει το iatropedia, κατά τη διάρκεια 6-8 ετών παρακολούθησης, συνολικά 2.911 συμμετέχοντες ανέπτυξαν στεφανιαία νόσο και 796 υπέστησαν εγκεφαλικό.

Διαπιστώθηκε ότι: Τα άτομα που αθλούνταν μεταξύ 08:00 και 11:00 το πρωί είχαν τον μικρότερο κίνδυνο τόσο για καρδιακή νόσο όσο και για εγκεφαλικό.
Σε μια δεύτερη ανάλυση, οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ομάδες με βάση την ώρα μέγιστης φυσικής δραστηριότητας:

νωρίς το πρωί (περίπου 08:00)
αργά το πρωί (περίπου 10:00)
μεσημέρι (περίπου 12:00) και
βράδυ (περίπου 19:00)

Οι κατηγορίες επιλέχθηκαν σύμφωνα με τους χρόνους μέγιστης ημερήσιας δραστηριότητας στον πληθυσμό της μελέτης, αντί να έχουν προκαθοριστεί πριν από την έναρξη της μελέτης.
Οι συσχετίσεις μεταξύ του χρόνου μέγιστης ημερήσιας δραστηριότητας και της περιστατικής καρδιαγγειακής νόσου αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το μεσημέρι ως ομάδα αναφοράς.
Αφότου ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο, διαπιστώθηκε ότι:

Οι συμμετέχοντες που ήταν πιο δραστήριοι νωρίς ή αργά το πρωί είχαν 11% και 16% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς.
Όσοι ήταν πιο δραστήριοι αργά το πρωί είχαν 17% μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς.
Τα ευρήματα ήταν συνεπή ανεξάρτητα από τη συνολική καθημερινή σωματική δραστηριότητα και αν οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τον εαυτό τους ως άτομο που ξενυχτάει ή να σηκώνεται πολύ νωρίς το πρωί.
Όταν τα αποτελέσματα αναλύθηκαν ξεχωριστά ανάλογα με το φύλο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εμφανή στις γυναίκες και όχι σημαντικά για τους άνδρες.