11/12/22

Γεντίκι Trail 6

 Το Γεντίκι Trail 6, συνολικής απόστασης 20 χλμ και το αγαπημένο Γεντικάκι Trail συνολικής απόστασης 5 χλμ υπενθυμίζουμε θα διοργανωθούν την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023.

Καλές προπονήσεις και ραντεβού στο μυστικό βουνό!