19/2/23

Τα αποτελέσματα του Γεντίκι Trail 6

https://results.chronolog.gr/resultsv3.aspx?ev=17b1bbdce7086c31fee66be99471fea3&pp=9aa5&c=0&fbclid=IwAR0rHHqafpieoSBgV9dvkEccHdnr056XRA3b-BlXcM-xaFLQKpacLvNh66M