4/2/23

Σηματοδότηση για τον αγώνα Γεντίκι Trail 6

 Συνεχίζεται η σηματοδότηση του αγώνα Γεντίκι Trail 6.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί 19 Φεβρουαρίου 2023.