13/2/23

Οι ηλικιακές κατηγορίες του Γεντίκι Trail 6

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΤΙΚΙ TRAIL 21χλμ

 

 

Άνδρες
ΓΕΝΙΚΗ

Γυναίκες
ΓΕΝΙΚΗ

Έως 29 ετών

Έως 29 ετών

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50+

60-64
65-69

 

70+

 

Προϋπόθεση για να γίνει ηλικιακή κατηγορία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων αθλητών/αθλητριών.

ΓΕΝΤΙΚΑΚΙ 
TRAIL 5,1 χλμ
Γενική Ανδρών, Γενική Γυναικών