18/2/23

Από τη σημερινή μεταφορά υλικών και τοποθέτηση καινούριας σημαίας στο Γεντίκι

 Στιγμές από τη σημερινή μεταφορά υλικών από τους εθελοντές, για το Γεντίκι Trail 6, καθώς και από την τοποθέτηση στον ιστό της κορυφής της καινούριας σημαίας στο βουνό.