25/11/14

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική συνέλευση της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.- Υ

ΑΘΗΝΑ
25/ 11 / 2014

Προς Σωματεία - Μέλη Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.- Υ.

Θέμα: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Σωματείων - Μελών.

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ με απόφαση του στις 11 / 10 / 2014 αποφάσισε την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και καλεί τα Σωματεία - μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσώπους τους. Παράκληση όποιος σύλλογος δεν μπορεί να παραστεί με τον νόμιμο εκπρόσωπο του (πρόεδρο), να στείλει στον Γενικό Γραμματέα απόφαση του Δ.Σ.που να ορίζει εκπρόσωπο του συλλόγου στην Γενική Συνέλευση με email v.Katsifas@eoslmay.org ή ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 & ΚΥΠΡΟΥ 41 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.15354, τηλ: 6946775222.
Πέντε ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.- Υ και τις διατάξεις της Νομοθεσίας.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 20η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Σαββάτο. Ο τόπος και η ώρα θα σας ανακοινωθούν. Εάν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση από τούς συλλόγους - μέλη καλό θα ήταν να τεθούν εκ των προτέρων στην Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.- Υ μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στο email v.Katsifas@eoslmay.org του Γ.Γ.της Ομοσπονδίας κυρίου Βασίλη Αθ. Κατσίφα.


                        -Ο-                                                                                  -Ο-    

                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

              ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ                                                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘ. ΚΑΤΣΙΦΑΣ