30/11/17

Ενημέρωση για το καλεντάρι

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το email στο οποίο μπορεί να μας στέλνει τους αγώνες, για να τους συμπεριλάβουμε στο καλεντάρι μας είναι το