30/5/20

Ματαίωση του ορεινού αγώνα Ξηρολίβαδου

Ο ορεινός αγώνας στο Ξηρολίβαδο ακυρώνεται για φέτος και θα πραγματοποιηθεί το 2021.