27/5/20

Ευχαριστήρια επιστολή ΕΟΔ σε ΣΜΝΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ


Παράρτημα Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ


( Ε.Ο.Δ.)


Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο), νόμιμα αναγνωρισμένη με την υπ΄ αριθμ. 705/2009 απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας, και εγγεγραμμένη στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη με αύξων αριθμό 08/2010

Τηλ: 6987708003 e-mail: larisa@hrt.org.grΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λάρισα, 26 Μαΐου 2020


Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) Νομού Λάρισας, ευχαριστεί το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Λάρισας, με το γνωστό πλέων αίσθημα ευθύνης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, για την προσφορά σε επαναχρησιμοποιούμενες προστατευτικές μάσκες για κάλυψη αναγκών των εθελοντών μας.                                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Ξανθόπουλος                                                                    Ασπασία Βαρσάμη

6906141920


6974088162