6/4/20

Αναστολή διεξαγωγής του "9ος Δρόμος Σέϊχ Σου"

Ο Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την αναστολή διεξαγωγής του "9ος Δρόμος Σέϊχ Σου", που επρόκειτο να γίνει την Κυριακή 10 Μαϊου 2020 στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα.