9/4/20

Μεταφέρθηκαν και τυπικά οι αρμοδιότητες του αντι-ντόπινγκ στον "Δημόκριτο"

Μνημόνιο Συνεργασίας για το Εργαστήριο αντί-ντόπινγκ, που έχει υπαχθεί πλέον στον «Δημόκριτο», υπέγραψαν οι Υφυπουργοί Αθλητισμού και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.Τηλευπογραφή στο «Μνημόνιο Συνεργασίας» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, έβαλαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.
Μέσω τηλεδιάσκεψης, οι δύο Υφυπουργοί υπέγραψαν το σχετικό μνημόνιο που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες μεταξύ του Υφυπουργείου Αθλητισμού και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος σχετικά με την «Μεταφορά αρμοδιότητας και εργαστηρίου αντιντόπινγκ», σύμφωνα με άρθρο 50 του ν. 4589/2019.
Ως γνωστόν, ο Τομέας Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) στο «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (O.A.K.A) Σπύρος Λούης» (O.A.K.A) καταργήθηκε και το σύνολο των αρμοδιοτήτων των τμημάτων αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ και μεταβολικών μελετών του καταργούμενου Τομέα Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης, ανέλαβε το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.
Στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος ανήκουν πλέον:
* η αποκλειστική διαχείριση και εκμετάλλευση του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε. που στεγάζεται σε αυτόνομο κτίριο στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α.
* η κυριότητα του εξοπλισμού και της εν γένει κινητής περιουσίας του Ο.Α.Κ.Α. που χρησιμοποιείται από το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε.
Στο τριετές «Μνημόνιο Συνεργασίας», λοιπόν, η ΓΓΑ και η γ.γ. Έρευνας και Τεχνολογίας αναγνωρίζουν από κοινού ότι:
* αθλητισμός πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία της υγείας, τα ήθη, την πολιτιστική και φυσική αγωγή
* υφίσταται ανάγκη να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων από αθλητές λόγω των συνεπειών αφενός στην υγεία τους και αφετέρου στην αρχή του ευ αγωνίζεσθαι
* το ντόπινγκ θέτει σε κίνδυνο τις ηθικές αρχές και τις εκπαιδευτικές αξίες που ενσωματώνονται στο Διεθνή Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΟΥΝΕΣΚΟ και στον Ολυμπιακό Χάρτη
* υφίσταται διαρκής ανάγκη να διεξάγεται και να προωθείται η έρευνα με στόχο την ανίχνευση του ντόπινγκ
* υπάρχει επίγνωση της ανάγκης ενίσχυσης της ικανότητας των εφαρμογής προγραμμάτων αντί−ντόπινγκ
* μία υπηρεσία η οποία προβαίνει σε ανάλυση των δειγμάτων που συλλέγονται από αθλητές στα πλαίσια ελέγχων αντι-ντόπινγκ αποτελεί απαραίτητο στοιχείο μίας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής αντι-ντόπινγκ
* Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στη συγκεκριμένη δραστηριότητα στη χώρα μας, πρέπει να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να αναλύονται τα δείγματα εντός της χώρας, αποφεύγοντας οικονομικές εκροές αλλά και δημιουργώντας πιθανές εισροές (εξέταση δειγμάτων άλλων χωρών)
Και συμφωνούν να συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης ως εξής:
* Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος μέσω του Εργαστηρίου Ελέγχου Ντόπινγκ του Ι.Β.Ε. διενεργεί αναλύσεις ελέγχου ντόπινγκ σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ καθώς και τις σχετικές υποστηρικτικές δράσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε συμβάσεις
* Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος συνεργάζεται με τον εκάστοτε αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για τη συστηματική καταγραφή και αντιμετώπιση του φαινομένου του ντόπινγκ, σύμφωνα με όσα ειδικότερα θα ορίζονται σε επιμέρους συμβάσεις ή μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των μερών
* Η ΓΓΑ ως εκφραστής της κυβερνητικής πολιτικής για τον αθλητισμό και ειδικότερα για την καταπολέμηση του ντόπινγκ υποστηρίζει τις δράσεις του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, μέρος των οποίων αποτελεί η συλλογή δειγμάτων, και την ανάγκη του για ανάλυσή τους
* Στα πλαίσια της συνεργασίας η ΓΓΑ συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Εργαστηρίου Ελέγχου Ντόπινγκ του Ι.Β.Ε./ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ ετησίως
* Το Εργαστήριο Ελέγχου Ντόπινγκ του Ι.Β.Ε./ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» δεσμεύεται να παρέχει 20% έκπτωση επί της χρέωσης στην ανάλυση των δειγμάτων του εκάστοτε Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ

Πηγή: sport24.gr