20/6/20

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης

Έγινε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης μετά την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές της 15ης Φεβρουαρίου με νέα μέλη επιτροπές και με δυναμικό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή διάρκεια.

Μετά την Γενική Συνέλευση και με ψηφοφορία των μελών μας ο Σύλλογος μας απέκτησε σύνθετη ονομασία όπως ΖΕΥΣ-Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού επταμελούς Συμβουλίου και των επιτροπών συμφώνησαν ως κάτωθι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδάκης Γρηγόριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμπαξής Παντελής
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φουρναράκη Ειρήνη
ΤΑΜΙΑΣ:Βλαχάκης Μιχαήλ
ΜΕΛΟΣ:Ξενιτίδης Σπυρίδων
ΜΕΛΟΣ: Βίτσα Δήμητρα
ΜΕΛΟΣ: Γιανναδάκη Μιχαέλα
Αναπληρωματικά μέλη: Καμπαξής Σπυρίδων-Αποδουλιανάκης Ευάγγελος
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Καμπαξής Σπυρίδων
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: Ξενιτίδης Σπυρίδων-Γιανναδάκη Μιχαέλα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Κουνδουράκης Ιωάννης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Ασημιανάκης Μιχαήλ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Τσόπανος Χρήστος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Καμπαξής Παντελής
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΣΕΓΑΣ : Παπαδάκης Γρηγόριος αναπληρωτής Σταυρουλάκης Αντώνιος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΣΛΜΑ-Υ: Καμπαξής Σπυρίδων
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Ασημιανάκης Μιχαήλ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΟΙ:
Αρχάβλης Ελευθέριος-Βερνάδος Ευάγγελος-Στρατάκης Εμμανουήλ , αναπληρωματικός Στεφανάκης Λέανδρος